Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale
Wiki
ARTRI Facebook ARTRI Youtube ARTRI LinkedIn ARTRI Flickr
LOGIN
x

Login Utilizator

Informații exclusiv pentru membrii ARTRI

User*
Parola*
Realocare parola
Regimul TIR

Admiterea la regimul TIR

Pentru a obţine statutul de membru-titular de Carnete TIR al ARTRI, respectiv admiterea la Regimul vamal TIR, societăţile având ca obiect de activitate transportul internaţional rutier de mărfuri, trebuie să prezinte/să semneze la sediul ARTRI următoarele documente:

 1. Statutul societăţii (Act constitutiv) (2 copii)
 2. Certificatul de înregistrare la oficiul registrul comerţului (2 copii)
 3. Licenţa de transport/certificatul de transport în cont propriu (2 copii+verificare original)
 4. Copii conforme ale licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu aferente parcului auto declarat (2 copii)
 5. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, însoţită de dovada experienţei în domeniul transportului (ex. situaţia operaţiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile CMR-urilor aferente, copiile comenzilor de transport, etc.) sau după caz, dovada capacităţii de a efectua cu regularitate transporturi internaţionale (o estimare a operaţiunilor de transport pentru anul viitor), în situaţia în care societatea deţine numai vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone (original)
 6. Copiile certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor sub 3,5 tone
 7. Pentru firmele având ca acţionar(i) persoane fizice/juridice cu cetăţenie străină:
 8. Cazierul persoanelor fizice străine 
 9. Scrisoare de bonitate şi onorabilitate pentru acţionarii persoane juridice străine
 10. Scrisoare de bonitate financiară cu indicatori a firmei solicitante, eliberată de o bancă comercială (original)
 11. Situaţia activelor pentru firmele recent înfiinţate
 12. Certificat de atestare fiscală pentru persoanele juridice (original)
 13. Bilanţ contabil pe anul în curs + balanţa
 14. Contractul de închiriere pentru mijloacele de transport utilizate (copie)
 15. Documentaţia internă ARTRI şi documentaţia TIR care vor fi completate, semnate şi ştampilate de către administratorul societăţii

 

Formularele și modelele enumerate pot fi descărcate la:

http://www.artri.net/procedura-de-admitere-la-regimul-tir_59.html

 

Relaţii suplimentare în legătură cu dosarul de admitere la regimul vamal TIR se pot obţine: tel: (+4) 021.319.45.25 sau la sediile birourilor regionale ale ARTRI.

RO EN RU
Copyright © 2016 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate.
Design web si programare

office@artri.ro
Tel: +4021 319 4525

Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1