Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale
Wiki
ARTRI Facebook ARTRI Youtube ARTRI LinkedIn ARTRI Flickr
LOGIN
x

Login Utilizator

Informații exclusiv pentru membrii ARTRI

User*
Parola*
Realocare parola
Arbitraj

 

 

Tribunalul Arbitral în Transporturi este constituit și funcționează în mod permanent pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în baza regulamentului propriu, parte a Codului arbitral în transporturi și activități anexe, aplicabil tuturor litigiilor supuse acestuia spre soluționare potrivit unei convenții arbitrale.

Activitatea Tribunalului Arbitral în Transporturi se desfășoară în conformitate cu Constituția României, legislația internă, legislația Uniunii Europene și convențiile internaționale la care România este parte.

În îndeplinirea rolului său de a furniza o jurisdicție alternativă cu caracter privat specializată, Tribunalul Arbitral în Transporturi asigură soluționarea cu celeritate și imparțialitate a litigiilor izvorând din raporturile juridice de transport și activități auxiliare transporturilor, precum și din alte litigii cu privire la care competența de soluționare a fost încredințată acestuia.

Tribunalul Arbitral în Transporturi beneficiază de spații și echipamente adecvate, precum și de personal specializat.

Bd. Mărăști 25, sector 1, București

Tel: +40 021 319 45 250
Fax: +40 021 319 48 07

RO EN RU
Copyright © 2016 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate.
Design web si programare

office@artri.ro
Tel: +4021 319 4525

Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1